Poskytování služeb v oblasti BOZP

Jsme držiteli odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 189/2008 Sb., a § 8 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

Zajistíme pro vaše stavební projekty osobu koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Identifikujeme možná rizika, pomůžeme vám předcházet úrazům, vypracujeme Plán BOZP.Copyright © 2024 - L-man.cz

Webdesign: Petr Fabián